Ziemassvētki

23.12.2019


Adventa laiks

02.12.2019


Lāčplēša diena

14.11.2019

Lāčplēša dienā pieminējām varoņus kopā ar novada ļaudīm - 11.11.2019. Paldies Carnikavas novada pašvaldībai par tēju un pīrāgiem un Carnikavas baznīcai par atvērtām durvīm lūgšanu telpā. Atmodas laikā ļaudis atrada siltumu un patvērumu dievnamos. Šāda sadarbība ir arī šodien. Paldies visiem!


Sievu vakari

03.10.2019
Sievu vakari

No septembra otrās puses divas reizes mēnesī otrdienu vakaros pl. 19:00 aicinām tikties SIEVU vakaros Carnikavas baznīcas Laivu mājā, kur atsevišķi sievas tiksimies, lai varētu tuvāk iepazīties, būt kopā, dalīties savā ikdienas pieredzē par Dievu, kopīgi lasīt Dieva vārdu, aizlūgt. 

Aicināta ikviena sieva, sieviete, dāma, māsa, māsa Kristū, meita, mamma.

Šim gadam izvēlējāmies moto: "Un, atradis vienu sevišķi dārgu pērli, nogāja un pārdeva visu, kas tam bija, un nopirka to." /Mateja 13:46/
Runāsim un dalīsimies par pērlēm savā dzīvē. Un ko mums nozīmē Sālamana vārdi "Kam piešķirta augsti tikumīga sieva, tas lai apzinās, ka viņa ir cildenāka nekā visdārgākā pērle." /Pamācības 31:10/
 
IZMAIŅAS LAIKOS!!
Sievu vakari notiks pirmajā (1.) un trešajā (3.) otrdienā pl. 19:00 Carnikavas “Laivu mājā” – Stacijas ielā 21. 
Ieraksti jau savā plānotājā  visas tikšanās šajā gadā -  24.septembris, 1.oktobris, 15.oktobris, 5.novembris, 19.novembris, 3.decembris, 17.decembris.

 
Mēneša piektajās otrdienās notiks kopīgas tikšanās vīriem un sievām pl.19:00 Baltezera baznīcā par kādu aktuālu tēmu. Tuvākā kopīgā tikšanās 29. oktobrī.

Tiekamies!

Informācija vīriem: Vīru vakari notiks otrajā (2.) un ceturtajā (4.) otrdienā pl. 19:00 Baltezera baznīca. 


Vīru vakari

02.10.2019


Pļaujas svētku dievkalpojums

01.10.2019


Jaunumi!

28.08.2019

 Oficiāli ziņojam, ka jaunā Carnikavas baznīca tiks celta Carnikavas novada centrā blakus svētku laukumam pie “Laivu mājas”, netālu no gājēju tilta pār Gauju, Stacijas ielā 21. Tur draudze jau divus gadus pulcējas un notur dievkalpojumus pēc vēsturiskā Siguļu koka dievnama nodegšanas. 

“Šī vieta sākotnēji kļuva par patvērumu draudzei. Tagad, nu jau mūsu Laivu māja, ir pārtapusi par kapelu ar ļoti patīkamu atmosfēru. Draudze šo vietu ir iemīlējusi un tāpēc nolēma šeit blakus arī celt jauno baznīcu. Vecā nodegusī baznīca Siguļos senāk kalpoja par orientieri kuģiem jūrā. Arī jaunā baznīca Carnikavas novada centrā būs sava veida bāka - vēl viens orientieris pilsētas ainavā un dzīvē. Šai vietai vijas garām arī Latvijas Santjago ceļš jeb “Svētā Jēkaba ceļš” Camino Latvia. Te ir pieturvieta, kas jau top iezīmēta arī Eiropas svētceļojumu kartēs. Tai jākļūst par piestātni svētceļniekiem, gan arī par mājokli un viesmīlības kalpošanu draudzei, kas liecina Dieva mīlestības vēsti Latvijai un visai pasaulei, ” saka draudzes mācītājs Ivars Jēkabsons.

Tika izvērtēti vairāki varianti, iespējamās izmaksas un novada attīstības vīzija, kā arī citi būvniecības tehniskie aspekti potenciālajās vietās, līdz nonāca pie secinājuma, ka baznīcas celšanai tieši šī vieta ir vispiemērotākā. Novada centrs vēsturiski ir pārvietojies no Siguļiem uz tagadējo Carnikavu. Šo ieceri atbalsta gan Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) Virsvalde, gan novada ļaudis un draudzes cilvēki. 

Bet galvenais darbs notiek, lai Carnikavā atjaunotu un celtu pašu draudzi un vairotu tur garīgo dzīvi. Sauklis “Celsimies un celsim!”, kas aizgūts no Bībeles, šobrīd nozīmē jau ko daudz vairāk kā tikai uzcelt dievnamu. . Tagad dievkalpojumi notiek katru svētdienu trijos pēcpusdienā, kādreizējo divu dievkalpojumu mēnesī vietā. Un arī apmeklētāju ir daudz vairāk. Laivu mājā notiek “Alfa kurss”, “Baznīcu nakts” pasākumi, lūgšanu vakari, tiek uzņemti svētceļnieki. Tiek plānoti arī pasākumi karavīriem sadarbībā ar novada pašvaldību. Ziedojumu piesaistei jaunajai baznīcai tiek organizēti arī dažādi koncerti un kino vakari, tai skaitā dalība Carnikavas Nēģu svētkos. 

Draudzes vārdā izsakām pateicību visiem, visiem, kas atbalstījuši un atbalstīs morāli un materiāli dievnama celtniecību Carnikavas novadā! Draudze aicina gan aizlūgt, gan dalīties ar idejām, gan ziedot jaunās baznīcas celtniecībai arī turpmāk. Aicinām arī komandā!
 
Ziedot var, veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu:
Ādažu evaņģēliski luteriskā draudze 
Adrese: Baltezera baznīca, Ādažu novads, LV-2164 
Reģ. Nr. 90000345040
EUR: LV39UNLA0002000701636
Norāde: „Carnikavas baznīcas celtniecībai”.


Nēģu svētki

22.08.2019

24. augustā visi aicināti uz Carnikavas Nēģu svētkiem, kur blakus lustēm un koncertiem pie lielās skatuves notiks arī tradicionālā Nēģu zupas vārīšana un baudīšana, kas sāksies plkst. 15:00 ar mūsu mācītāja Ivara Jēkabsona uzrunu. Naudas līdzekļi no zupas dalīšanas tiks ziedoti Carnikavas baznīcas celtniecībai.

Aicinām draudzes locekļus iesaistīties un rindā stāvošiem zupas gribētājiem pastāstīt par Carnikavas baznīcu un mūsu draudzi. Pulcējamies no pl.14:30 pie zupas katla. Vairāk info, zvanot Martai, mob. 26475178 vai Dacei mob. 28398000
FB pasākuma links: https://www.facebook.com/events/221974292077324/


Draudzes nometne

16.07.2019


Kapusvētki

16.07.2019

Ādažu evaņģēliski luteriskās draudzes Kapusvētku dievkalpojumi
Carnikavas kapos 4.augustā plkst.15:00
Baltezera kapos 11. augustā plkst.13:30
Dievkalpojumus vada mācītājs Ivars Jēkabsons, piedalās draudzes koris "Zari", diriģente Eva Pērkone. Vairāk informācijas: mācītājs Ivars Jēkabsons (t.29482497)


www.baltezerabaznica.lv
www.carnikava.lv
 

© 2024. Ādažu evaņģēliski luteriskā draudze, Visas tiesības aizsargātas

Izstrādātājs: