Gads pēc uguns nelaimes Siguļos, Carnikavā

10.12.2018

 

Šodien, 10. decembrī aprit viens gads kopš 2017.  gada otrā Adventa svētdienas rītā līdz pamatiem nodega gandrīz atrestaurētais 300 gadu senais Carnikavas koka dievnams Siguļu kalnā, ko bija paredzēts atvērt Latvijas Simtgadē. Šī traģēdija izdzēsa vairāk kā 10 gadu ilgos pūliņus un vairāk kā 100 tūkstošu eiro ieguldījumus, kur savu sirdi, ticību, laiku un spēkus bija apkopojuši draudzes un novada ļaudis. Policijas izmeklēšanā tā arī neizdevās noskaidrot iemeslus, kas notika tajās dienās, kamēr restauratori bija prom. Netika atrasti arī tehniski aizdegšanās iemesli, bet aizdomas par ļaunprātību paliek tikai aizdomas.

 

Jaunā baznīca kā garīgs orientieris un bāka

Jaunās baznīcas uzcelšanai šobrīd kopā saziedoti vairāk kā 26 tūkstoši eiro.  Sagatavošanās darbi dievnama uzcelšanai notiek un ir zināms, ka jaunā baznīca nebūs tajā pašā vietā, kur atradās vecā koka Siguļu baznīca. Jo novada centrs vēsturiski ir pārvietojies uz tagadējo Carnikavu, un baznīcai jauno vietu vajadzētu atrast novada centrā. Šo ieceri atbalsta gan LELB Virsvalde, gan novada ļaudis un draudzes cilvēki.

 

Šobrīd draudze ir lēmumu pieņemšanas procesa noslēgumā, kur precīzi celt jauno baznīcu. Ir izvērtēti vairāki varianti, iespējamās izmaksas, kā arī citi būvniecības tehniskie aspekti potenciālajās vietās. Domājams, ka drīzumā, kad tiks noskaidrota precīza jaunā dievnama atrašanās vieta, tiks sākti baznīcas projektēšanas darbi un izlemts par projekta realizācijas termiņiem atkarībā no iespējām piesaistīt ziedojumus.

 

Vecā Siguļu baznīca senāk kalpoja arī par bāku kuģiem. Lai kur tiktu celta jaunā baznīca, tā  arī šodien varētu kļūt par Carnikavas vizītkarti, par pilsētas orientieri, par bāku un plašāku, augstāku skata punktu uz vietējo dzīves ainavu. Un tai ir jākļūst arī par mājvietu draudzei, kas liecina evaņģēlija labo vēsti pasaulei,” vizionē Ādažu draudzes mācītājs Ivars Jēkabsons. (Ādažu draudze saimnieko un kalpo divās baznīcās Baltezerā un Carnikavā.)

 

Visam var būt jauns sākums 

“Tapat kā cilvēkiem, arī dievnamiem ir savs dzīves laiks – tie dzimst un reiz arī mirst. Atšķirībā no citām vietām, kur dievnams mirst, nomirstot pašai draudzei, mēs varam lepoties, ka mira tikai vēsturiski koka dēļi, bet ne draudze. Draudze drīzāk aizdegās jaunās ticības liesmās, jaunā apņēmībā veidot ko labāku ar saukli “Celsimies un celsim!” (Neh.2:18). Vecā dievnama vietā tagad vien divi stabi kā lūgšanā paceltas rokas tiecas pret debesīm. Vien nokvēpis krusts stāsta par nelaimi. Taču tās visas ir arī jaunas cerības zīmes. Dievs ir dzīvs un mēs dzīvojam ticībā, cerībā un mīlestībā,” saka draudzes mācītājs Ivars Jēkabsons. 

 

Vieta, kurā gribētos ienākt 

Kopš Ziemassvētkiem draudzes daļai Carnikavā ir jauna sanākšanas vieta -  ar vietējo uzņēmēju vēlību tai tika uzticēta tā saucamā Laivu māja, kas atrodas Carnikavā, Stacijas ielā 21 pie gājēju tilta pār Gauju. “Vieta, kas kādu iemeslu dēļ netika izmantota laivām, kļuva par piestātni draudzei. Laivu māja nu ir kļuvusi par kapelu, kurā mēs regulāri pulcējamies un noturam dievkalpojumus katru svētdienu pulksten trijos pēcpusdienā. Šajā vietā ir ļoti patīkama atmosfēra,” stāsta mācītājs.

 

Draudzes evaņģēlists Jānis Kopštāls pēc nelaimes teica: “Mēs saprotam, ka nav jāgaida, līdz viss būs gatavs un sakārtots. Dieva Vārdu var un pat vajag sludināt ne tikai Baznīcās un katedrālēs, bet arī kultūras namos, Laivu mājās un visur, kur vien iespējams. Mēs zaudējām Baznīcu, bet ieguvām kopību kalpošanā, paļāvību uz Dievu, sadraudzību viens ar otru.”

 

Šobrīd tiešām draudzes dzīve Carnikavas pusē ir kā atdzīvojusies. Kādreizējo divu dievkalpojumu mēnesī vietā, tagad tie notiek katru svētdienu. Un apmeklētāju ir daudz vairāk. Laivu mājā notika pirmais “Alfa kurss”, “Baznīcu nakts” pasākums, uzņemti Simtgades svētceļnieki. 19. augustā no Laivu mājas tika translēts dievkalpojums Latvijas televīzijā. Ziedojumu piesaistei jaunajai baznīcai tiek organizēti arī dažādi koncerti un kino vakari, tai skaitā dalība Carnikavas Nēģu svētkos. Tāpat ieņēmumi no 100 gades filmas “Bille” izrādīšanas Carnikavas kultūras namā,  tika ziedoti jaunajam dievnamam.

 

Pateicības 

Draudzes vārdā izsakām pateicību visiem, visiem, kas atbalstījuši un atbalstīs morāli un materiāli dievnama ideju Carnikavas novadā. Īpašs paldies Carnikavas novada vadībai un ikgadējai Nēģu zupas akcijai, kas Nēģu svētku ietvaros šogad ļāva savākt papildus 1458,10 eiro. Draudze īpaši pateicas vairākām draudzēm, kuras jau ziedojušas līdzekļus: 

Alūksnes, Annenieku, Birzgales, Blīdenes, Cesvaines, Daugavgrīvas, Ģipkas, Ikšķles, Jaunciema, Ķemeru, Ķurbes, Limbažu, Puzes, Rīgas Doma, Rīgas Jēzus, Rīgas Kristus, Rīgas Krusta, Rīgas Sv. Jāņa, Rīgas sv. Trīsvienības, Rindas, Spāres, Tallinas Sv. Jāņa, Vangažu, Vecumnieku, Zaļā, Zeltiņu ev.lut. draudzes un Ozolnieku Baptistu draudze un citas.

 

Kā atbalstīt un ziedot arī turpmāk?

Draudze aicina gan aizlūgt, gan dalīties ar idejām, gan ziedot jaunās baznīcas celtniecībai.

 

Ziedot var, veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu:

Ādažu evaņģēliski luteriskā draudze 

Baltezera baznīca, Ādažu novads, LV 2164 

Reģ. Nr. 90000345040

EUR: LV39UNLA0002000701636

Norāde: „Carnikavas baznīcas celtniecībai”.

 

Sekojiet līdzi jaunumiem un arī ziedošanas iespējām arī facebook.com/CarnikavasBaznica 

 

 


Garīgā konference

06.11.2018


Dievkalpojums

05.11.2018

18. novembrī dievkalpojums Laivu mājā nebūs, svētku dievkalpojumu var apmeklēt Baltezera baznīcā plkst. 11.00


Pankūku sadraudzība

27.09.2018

AICINĀM UZ SADRAUDZĪBU

TEVI, TEVI, TEVI UN TEVI… JĀ, ARĪ TEVI!! TIEŠI TEVI MĒS GAIDĀM!!! IT ĪPAŠI TEVI! TEVIS MUMS PIETRŪKST!

 

30.09.2018 plkst.15:00 DIEVKALPOJUMS
pēc Dievkalpojuma našķēsimies ar līdzi paņemtajām pankūkām un baudīsim sadraudzībā, 
ko Dievs mums atklāj.

Ja ir jautājumi, zvaniet: Ievai 29777524 vai Jānim 29559694

 


Koncerts

26.09.2018


Taizé lūgšanu vakars

26.09.2018


Draudzes diena "Latvijai 100. Kristus dāvana toreiz un tagad."

15.08.2018

Dievkalpojums plkst. 15.00 Laivu mājā nenotiks, visi laipni aicināti pievienoties mūsu draudzes dienā Baltezerā! 


Foto atmiņas

05.08.2018


Kapu svētki

05.08.2018


Draudzes nometne

14.07.2018


www.baltezerabaznica.lv
www.carnikava.lv
 

© 2024. Ādažu evaņģēliski luteriskā draudze, Visas tiesības aizsargātas

Izstrādātājs: