Dievkalpojumi Carnikavā

Jaunākie draudzes mācītāju sprediķi audio

 

Dievkalpojumi baznīcā šobrīd nenotiek sakarā ar ārkārtas situāciju valstī. 

Sekojiet līdzi Draudzes dievkalpojumiem neklātienē:

Facebook vietnē -
https://www.facebook.com/BaltezeraBaznica/


Vai arī Youtube kanālā -
https://www.youtube.com/channel/UCLOVI0daI_VAkxyW5doqxDA

No 2020. gada 14. marta plkst. 23.00 atceltas visas Draudzes klātienes aktivitātes līdz ārkārtas stāvokļa atcelšanai: Dievkalpojumi nenotiek, visas lekcijas un koncerti baznīcā arī atcelti. Atteikties no dievkalpojumu svinēšanas unikalitātes spiež mums ārkārtas situācija valstī. To neievērojot, mēs pārkāpjam 4. un 5. baušļus - Godā tēvu un māti... un ... Tev nebūs nokaut. Proti - ir jāpaklausa likumam, un jāgādā, lai cits citam neesam par ciešanu vai nāves iemeslu. Bet esam aicināti visādi cits citam palīdzēt un cits par citu gādāt, kā to skaidro M. Luters. Lūdzam visus saglabāt augstsirdīgu, labvēlīgu un sadarbīgu attieksmi pret visiem ierobežojumiem.

 

*Baltezera baznīca ir atvērta individuāliem apmeklējumiem un lūgšanām (ne vairāk kā 50 cilvēku vienā laikā un cenšoties ievērot noteikto distancētību).
- svētdienās no 10:00 līdz 12:30
- trešdienās no 18:00 līdz 20:00
Šajos laikos mācītājs būs pieejams grēksūdzēm un sarunām.
Ja ir nepieciešama individuāla tikšanās, rakstiet vai zvaniet.

Kontakti atrodami šeit: http://www.baltezerabaznica.lv/lv/?n=kontakti

Atrodoties baznīcā, lūdzam ievērot 2 metru drošības attālumu no citiem cilvēkiem.

*Brīdinām, ka resursu taupīšanas dēļ baznīcā ir atslēgta apkure, tāpēc saģērbieties silti.

Taču, JA PĒDĒJO TRĪS NEDĒĻU LAIKĀ JŪS VAI KĀDS NO JŪSU ĢIMENES IR KONTAKTĒJIES AR CILVĒKIEM, KURI IR INFICĒTI, VAI IR ATGRIEZUŠIES NO SLIMĪBAS SKARTAJĀM VALSTĪM, JUMS IR JĀPALIEK MĀJĀS, UN KLĀTIENĒ JŪS DIEVNAMU APMEKLĒT NEVARAT. IR JĀPALIEK MĀJĀS ARĪ TAD, JA JUMS IR JEBKĀDI SLIMĪBAS SIMPTOMI.

Šādā gadījumā garīgā atbalsta saņemšanai lūdzam elektroniski vai telefoniski sazināties ar mācītāju Jāni - t.:29559694.

 

*Lūdzu sekot galvenajām aktualitātēm un iespējām draudzes mājas lapās un FaceBook lapās:

www.baltezerabaznica.lv

FaceBook.com/BaltezeraBaznica

www.carnikavasbaznica.lv

FaceBook.com/CarnikavasBaznica

 

*Draudzes FaceBook lapā un YouTube kanālā būs pieejami arī svētbrīži un dievkalpojumu ieraksti, kas tiek veikti šajā laikā, kad nav iespējams apmeklēt dievkalpojumus klātienē.

Skatīt: FaceBook.com/BaltezeraBaznica un YouTube https://www.youtube.com/channel/UCLOVI0daI_VAkxyW5doqxDA

 

Tāpat aicinām sekot līdzi dievkalpojumiem TV un internetā vai arī klausīties Radio. Latvijas Radio 1 svētrītu ieraksti pieejami šeit: https://lr1.lsm.lv/lv/lr1/raidijumi/svetrits/

Klausieties arī Latvijas Kristīgo Radio – www.lkr.lv

 

* Aicinām ik vakaru plkst. 21:00 pievienoties mūsu draudzes kopīgā lūgšanu ķēdē. Ierosmes lūgšanām esam apkopojuši mājas lapā un tās tiks regulāri papildinātas. Skatīt šeit: http://www.baltezerabaznica.lv/ui/?s=1323693006&fu=read&id=302&ln=lv

 

*Esam izveidojuši arī draudzes mācītāju Ivara un Jāņa sprediķu arhīvu “Soundcloud” platformā, ko varat klausīties un sevi stiprināt. Pašlaik tur nav vēl daudz ierakstu, bet katru dienu tas tiek papildināts. Klausīties šeit: https://soundcloud.com/adazudraudze vai caur mājas lapu: www.baltezerabaznica.lv

 

*Tāpat šo mājās palikšanas laiku varat izmantot Bībeles lasīšanai un studēšanai un īpašajam laikam ar Dievu. Esam apkopojuši dažus ieteicamos lasīšanas plānus, kas arī tiks papildināti. Lasīt šeit: www.baltezerabaznica.lv

Atgādinām, ka pieejamas arī klausām Bībele. Starp citu, tur Jaunajā Derībā eņģeļu lomas ir ierunājis mūsu mācītājs Ivars. Saite: http://www.bible.is , https://live.bible.is/bible/LAVNLI/MAT/1?audio_type=audio_drama  

 

*FaceBook lapā ik dienu atradīsiet iedrošinošus citātus no Bībeles. Skatīt: FaceBook.com/BaltezeraBaznica

 

*Esam izveidojuši arī ieteikumus, kā pastāvēt ārkārtas situācijā. Padalieties ar to ar citiem! Skatīt šeit: https://www.facebook.com/BaltezeraBaznica/photos/pb.715163788581543.-2207520000../2751421701622398/?type=3&theater

 un http://www.baltezerabaznica.lv/ui/?s=1323693006&fu=read&id=303&ln=lv

 

* Ja jums ir nepieciešama kāda praktiska palīdzība vai ja zināt kādu draudzes locekli, kam tāda nepieciešama, zināt kādus seniorus vai ģimenes, kuriem nepieciešama palīdzība atvest no veikala zāles vai pārtiku vai arī kāds cita veida atbalsts, lūdzu, sazinieties ar draudzes diakoniju, rakstot uz e-pastu diakonija@baltezerabaznica.lv vai arī zvanot 29151469. Tiks izskatītas iespējas palīdzēt. Rīt jau vienam cilvēkam tiks vesta pārtika.

Varbūt esat gatavi pieteikties par brīvprātīgajiem, kuri gatavi sapirkt visu un aizvest, kam nepieciešams? Tad arī sazinieties ar draudzes diakoniju.

 

*Draudzes darbs turpinās arī šajā krīzes laikā un tas ir īpaši svarīgs atbalsts daudziem. Aicinām jūs arī turpināt atbalstīt draudzi ar regulāriem ziedojumiem, īpaši tagad, pēc jūsu iespējām. Tas ir ļoti svarīgi, jo šajā laikā apmeklētāju trūkuma dēļ ļoti krītas ziedojumi. Paldies par katru lūgšanu, vārdu vai labo darbu!

 

Ziedot draudzes darbam var, pārskaitot uz draudzes bankas kontu:

DRAUDZES REKVIZĪTI

Saņēmējs:

Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Ādažu draudze

Reģ. Nr. 90000345040

Konts: EUR: LV39UNLA0002000701636

Informācija saņēmējam: Ziedojums

 

 Sargāsim sevi un viens otru, būsim laipni, saprotoši, izpalīdzīgi un paliksim savstarpējās aizlūgšanās!

 “Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū”. /Filipiešiem 4:7/

Draudzes komunikācijas grupa

 

No 2020. gada 14. marta plkst. 23.00 atceltas visas Draudzes klātienes aktivitātes līdz ārkārtas stāvokļa atcelšanai: Dievkalpojumi nenotiek, visas lekcijas un koncerti baznīcā arī atcelti. Atteikties no dievkalpojumu svinēšanas unikalitātes spiež mums ārkārtas situācija valstī. To neievērojot, mēs pārkāpjam 4. un 5. baušļus - Godā tēvu un māti... un ... Tev nebūs nokaut. Proti - ir jāpaklausa likumam, un jāgādā, lai cits citam neesam par ciešanu vai nāves iemeslu. Bet esam aicināti visādi cits citam palīdzēt un cits par citu gādāt, kā to skaidro M. Luters. Lūdzam visus saglabāt augstsirdīgu, labvēlīgu un sadarbīgu attieksmi pret visiem ierobežojumiem.

 

*Baltezera baznīca ir atvērta individuāliem apmeklējumiem un lūgšanām (ne vairāk kā 50 cilvēku vienā laikā un cenšoties ievērot noteikto distancētību).
- svētdienās no 10:00 līdz 12:30
- trešdienās no 18:00 līdz 20:00
Šajos laikos mācītājs būs pieejams grēksūdzēm un sarunām.
Ja ir nepieciešama individuāla tikšanās, rakstiet vai zvaniet.

Kontakti atrodami šeit: http://www.baltezerabaznica.lv/lv/?n=kontakti

Atrodoties baznīcā, lūdzam ievērot 2 metru drošības attālumu no citiem cilvēkiem.

*Brīdinām, ka resursu taupīšanas dēļ baznīcā ir atslēgta apkure, tāpēc saģērbieties silti.

Taču, JA PĒDĒJO TRĪS NEDĒĻU LAIKĀ JŪS VAI KĀDS NO JŪSU ĢIMENES IR KONTAKTĒJIES AR CILVĒKIEM, KURI IR INFICĒTI, VAI IR ATGRIEZUŠIES NO SLIMĪBAS SKARTAJĀM VALSTĪM, JUMS IR JĀPALIEK MĀJĀS, UN KLĀTIENĒ JŪS DIEVNAMU APMEKLĒT NEVARAT. IR JĀPALIEK MĀJĀS ARĪ TAD, JA JUMS IR JEBKĀDI SLIMĪBAS SIMPTOMI.

Šādā gadījumā garīgā atbalsta saņemšanai lūdzam elektroniski vai telefoniski sazināties ar mācītāju Jāni - t.:29559694.

 

*Lūdzu sekot galvenajām aktualitātēm un iespējām draudzes mājas lapās un FaceBook lapās:

www.baltezerabaznica.lv

FaceBook.com/BaltezeraBaznica

www.carnikavasbaznica.lv

FaceBook.com/CarnikavasBaznica

 

*Draudzes FaceBook lapā un YouTube kanālā būs pieejami arī svētbrīži un dievkalpojumu ieraksti, kas tiek veikti šajā laikā, kad nav iespējams apmeklēt dievkalpojumus klātienē.

Skatīt: FaceBook.com/BaltezeraBaznica un YouTube https://www.youtube.com/channel/UCLOVI0daI_VAkxyW5doqxDA

 

Tāpat aicinām sekot līdzi dievkalpojumiem TV un internetā vai arī klausīties Radio. Latvijas Radio 1 svētrītu ieraksti pieejami šeit: https://lr1.lsm.lv/lv/lr1/raidijumi/svetrits/

Klausieties arī Latvijas Kristīgo Radio – www.lkr.lv

 

* Aicinām ik vakaru plkst. 21:00 pievienoties mūsu draudzes kopīgā lūgšanu ķēdē. Ierosmes lūgšanām esam apkopojuši mājas lapā un tās tiks regulāri papildinātas. Skatīt šeit: http://www.baltezerabaznica.lv/ui/?s=1323693006&fu=read&id=302&ln=lv

 

*Esam izveidojuši arī draudzes mācītāju Ivara un Jāņa sprediķu arhīvu “Soundcloud” platformā, ko varat klausīties un sevi stiprināt. Pašlaik tur nav vēl daudz ierakstu, bet katru dienu tas tiek papildināts. Klausīties šeit: https://soundcloud.com/adazudraudze vai caur mājas lapu: www.baltezerabaznica.lv

 

*Tāpat šo mājās palikšanas laiku varat izmantot Bībeles lasīšanai un studēšanai un īpašajam laikam ar Dievu. Esam apkopojuši dažus ieteicamos lasīšanas plānus, kas arī tiks papildināti. Lasīt šeit: www.baltezerabaznica.lv

Atgādinām, ka pieejamas arī klausām Bībele. Starp citu, tur Jaunajā Derībā eņģeļu lomas ir ierunājis mūsu mācītājs Ivars. Saite: http://www.bible.is , https://live.bible.is/bible/LAVNLI/MAT/1?audio_type=audio_drama  

 

*FaceBook lapā ik dienu atradīsiet iedrošinošus citātus no Bībeles. Skatīt: FaceBook.com/BaltezeraBaznica

 

*Esam izveidojuši arī ieteikumus, kā pastāvēt ārkārtas situācijā. Padalieties ar to ar citiem! Skatīt šeit: https://www.facebook.com/BaltezeraBaznica/photos/pb.715163788581543.-2207520000../2751421701622398/?type=3&theater

 un http://www.baltezerabaznica.lv/ui/?s=1323693006&fu=read&id=303&ln=lv

 

* Ja jums ir nepieciešama kāda praktiska palīdzība vai ja zināt kādu draudzes locekli, kam tāda nepieciešama, zināt kādus seniorus vai ģimenes, kuriem nepieciešama palīdzība atvest no veikala zāles vai pārtiku vai arī kāds cita veida atbalsts, lūdzu, sazinieties ar draudzes diakoniju, rakstot uz e-pastu diakonija@baltezerabaznica.lv vai arī zvanot 29151469. Tiks izskatītas iespējas palīdzēt. Rīt jau vienam cilvēkam tiks vesta pārtika.

Varbūt esat gatavi pieteikties par brīvprātīgajiem, kuri gatavi sapirkt visu un aizvest, kam nepieciešams? Tad arī sazinieties ar draudzes diakoniju.

 

*Draudzes darbs turpinās arī šajā krīzes laikā un tas ir īpaši svarīgs atbalsts daudziem. Aicinām jūs arī turpināt atbalstīt draudzi ar regulāriem ziedojumiem, īpaši tagad, pēc jūsu iespējām. Tas ir ļoti svarīgi, jo šajā laikā apmeklētāju trūkuma dēļ ļoti krītas ziedojumi. Paldies par katru lūgšanu, vārdu vai labo darbu!

 

Ziedot draudzes darbam var, pārskaitot uz draudzes bankas kontu:

DRAUDZES REKVIZĪTI

Saņēmējs:

Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Ādažu draudze

Reģ. Nr. 90000345040

Konts: EUR: LV39UNLA0002000701636

Informācija saņēmējam: Ziedojums

 

 Sargāsim sevi un viens otru, būsim laipni, saprotoši, izpalīdzīgi un paliksim savstarpējās aizlūgšanās!

 “Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū”. /Filipiešiem 4:7/

Draudzes komunikācijas grupa

 

 

 

 

 

 

www.baltezerabaznica.lv
www.carnikava.lv
 

© 2024. Ādažu evaņģēliski luteriskā draudze, Visas tiesības aizsargātas

Izstrādātājs: