Kontakti

Ādažu ev.lut. draudze
Baltezera baznīca

Baznīcas iela 1, Baltezers,

Ādažu novads 
LV 2164 
info@baltezerabaznica.lv
www.twitter.com/BaltezerBaznica
https://www.facebook.com/BaltezeraBaznica

Draudzes mācītājs: IVARS JĒKABSONS
‌Mob.tel.: +371 29482497 
‌E-pasts: Ivars.Jekabsons@baltezerabaznica.lv

Draudzes palīgmācītājs: JĀNIS KOPŠTĀLS
Mob.tel.: +371 29559694
E-pasts: kopstalujanis@gmail.com
 

ARTŪRS VEISPĀLS - Draudzes pārvaldes komisijas vadītājs un draudzes īpašumu un juridiskā nozares vadītājs:

‍Mob.tel. 29218189, e-pasts: arturs@jaunzeltini.lv

ARMANDS MEDNIS - Draudzes pārvaldes komisijas mantzinis un saimniecības nozares vadītājs
‍Mob.tel. 29145761,  e-pasts: jurisbaumanis30@inbox.lv 

MARTA ROMANOVA JĒKABSONE - Komunikācijas nozares vadītāja
Mob.tel. 26475178, e-pasts: marta.rova@gmail.com

DACE VEISPĀLE - lietvedības nozare
Mob.tel. 28398000, e-pasts: dace@jaunzeltini.lv

ZANDA RUTKOVSKA - Draudzes pārvaldes komisijas locekle
un diakonijas grupas vadītāja 

‍Mob.tel. 29151469, e-pasts: zandarutkovska@inbox.lv

 INGA SONDORE - Draudzes pārvaldes komisijas locekle
un svētdienas skolas vadītaja

Mob.tel. 29248905, e-pasts: ingai.sondorei@gmail.com 

 DACE AKMENTIŅA - Draudzes pārvaldes komisijas locekle
un draudzes muzikālās nozares vadītāja

‍Mob.tel. 29670447, e-pasts: dakmentina@inbox.lv

INESE LAUBENBAHA - Draudzes pārvaldes komisijas locekle
un dievkalpojumu un altāra kalpošanas nozares vadītājs

Mob.tel. 29192611, e-pasts: inese.laubenbaha@gmail.com

ARTIS VIRSIS - Draudzes pārvaldes komisijas loceklis
un saimniecības nozare

‍Mob.tel. 29468238, e-pasts: avkamini@inbox.lv 

 ‍ALEKSANDRS HUDOBKINS - Draudzes pārvaldes komisijas loceklis
un saimniecības nozare

‍Mob.tel. 22335730,  e-pasts: aleksandrs.hudobkins@gmail.com

ARNIS SĪPOLS - Draudzes pārvaldes komisijas loceklis
Mob.tel. 29252909, e-pasts: arnis.sipols@pgm.lv

GATIS PŪCĪTIS - Draudzes pārvaldes komisijas loceklis
Mob.tel. 29234323, e-pasts: pucitis@inbox.lv

OSKARS STANKĒVIČS - Draudzes pārvaldes komisijas loceklis
Mob.tel. 25544855, e-pasts: stanosic@gmail.com

RUTA KAUPE - Draudzes pārvaldes komisijas locekle
Mob.tel. 29412855, e-pasts: ruta.kaupe@inbox.lv

Revidents:

ĒVALDS DAUDZE
Mob.tel. 29227982, e-pasts: jbrugis@inbox.lv

 

 

www.baltezerabaznica.lv
www.carnikava.lv
 

© 2020. Ādažu evaņģēliski luteriskā draudze, Visas tiesības aizsargātas

Izstrādātājs: