Aktuālā informācija

Sievu vakari

03.10.2019

No septembra otrās puses divas reizes mēnesī otrdienu vakaros pl. 19:00 aicinām tikties SIEVU vakaros Carnikavas baznīcas Laivu mājā, kur atsevišķi sievas tiksimies, lai varētu tuvāk iepazīties, būt kopā, dalīties savā ikdienas pieredzē par Dievu, kopīgi lasīt Dieva vārdu, aizlūgt. 

Aicināta ikviena sieva, sieviete, dāma, māsa, māsa Kristū, meita, mamma.

Šim gadam izvēlējāmies moto: "Un, atradis vienu sevišķi dārgu pērli, nogāja un pārdeva visu, kas tam bija, un nopirka to." /Mateja 13:46/
Runāsim un dalīsimies par pērlēm savā dzīvē. Un ko mums nozīmē Sālamana vārdi "Kam piešķirta augsti tikumīga sieva, tas lai apzinās, ka viņa ir cildenāka nekā visdārgākā pērle." /Pamācības 31:10/
 
IZMAIŅAS LAIKOS!!
Sievu vakari notiks pirmajā (1.) un trešajā (3.) otrdienā pl. 19:00 Carnikavas “Laivu mājā” – Stacijas ielā 21. 
Ieraksti jau savā plānotājā  visas tikšanās šajā gadā -  24.septembris, 1.oktobris, 15.oktobris, 5.novembris, 19.novembris, 3.decembris, 17.decembris.

 
Mēneša piektajās otrdienās notiks kopīgas tikšanās vīriem un sievām pl.19:00 Baltezera baznīcā par kādu aktuālu tēmu. Tuvākā kopīgā tikšanās 29. oktobrī.

Tiekamies!

Informācija vīriem: Vīru vakari notiks otrajā (2.) un ceturtajā (4.) otrdienā pl. 19:00 Baltezera baznīca. www.baltezerabaznica.lv
www.carnikava.lv
 

© 2021. Ādažu evaņģēliski luteriskā draudze, Visas tiesības aizsargātas

Izstrādātājs: