Aktuālā informācija

Jaunumi!

28.08.2019

 Oficiāli ziņojam, ka jaunā Carnikavas baznīca tiks celta Carnikavas novada centrā blakus svētku laukumam pie “Laivu mājas”, netālu no gājēju tilta pār Gauju, Stacijas ielā 21. Tur draudze jau divus gadus pulcējas un notur dievkalpojumus pēc vēsturiskā Siguļu koka dievnama nodegšanas. 

“Šī vieta sākotnēji kļuva par patvērumu draudzei. Tagad, nu jau mūsu Laivu māja, ir pārtapusi par kapelu ar ļoti patīkamu atmosfēru. Draudze šo vietu ir iemīlējusi un tāpēc nolēma šeit blakus arī celt jauno baznīcu. Vecā nodegusī baznīca Siguļos senāk kalpoja par orientieri kuģiem jūrā. Arī jaunā baznīca Carnikavas novada centrā būs sava veida bāka - vēl viens orientieris pilsētas ainavā un dzīvē. Šai vietai vijas garām arī Latvijas Santjago ceļš jeb “Svētā Jēkaba ceļš” Camino Latvia. Te ir pieturvieta, kas jau top iezīmēta arī Eiropas svētceļojumu kartēs. Tai jākļūst par piestātni svētceļniekiem, gan arī par mājokli un viesmīlības kalpošanu draudzei, kas liecina Dieva mīlestības vēsti Latvijai un visai pasaulei, ” saka draudzes mācītājs Ivars Jēkabsons.

Tika izvērtēti vairāki varianti, iespējamās izmaksas un novada attīstības vīzija, kā arī citi būvniecības tehniskie aspekti potenciālajās vietās, līdz nonāca pie secinājuma, ka baznīcas celšanai tieši šī vieta ir vispiemērotākā. Novada centrs vēsturiski ir pārvietojies no Siguļiem uz tagadējo Carnikavu. Šo ieceri atbalsta gan Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) Virsvalde, gan novada ļaudis un draudzes cilvēki. 

Bet galvenais darbs notiek, lai Carnikavā atjaunotu un celtu pašu draudzi un vairotu tur garīgo dzīvi. Sauklis “Celsimies un celsim!”, kas aizgūts no Bībeles, šobrīd nozīmē jau ko daudz vairāk kā tikai uzcelt dievnamu. . Tagad dievkalpojumi notiek katru svētdienu trijos pēcpusdienā, kādreizējo divu dievkalpojumu mēnesī vietā. Un arī apmeklētāju ir daudz vairāk. Laivu mājā notiek “Alfa kurss”, “Baznīcu nakts” pasākumi, lūgšanu vakari, tiek uzņemti svētceļnieki. Tiek plānoti arī pasākumi karavīriem sadarbībā ar novada pašvaldību. Ziedojumu piesaistei jaunajai baznīcai tiek organizēti arī dažādi koncerti un kino vakari, tai skaitā dalība Carnikavas Nēģu svētkos. 

Draudzes vārdā izsakām pateicību visiem, visiem, kas atbalstījuši un atbalstīs morāli un materiāli dievnama celtniecību Carnikavas novadā! Draudze aicina gan aizlūgt, gan dalīties ar idejām, gan ziedot jaunās baznīcas celtniecībai arī turpmāk. Aicinām arī komandā!
 
Ziedot var, veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu:
Ādažu evaņģēliski luteriskā draudze 
Adrese: Baltezera baznīca, Ādažu novads, LV-2164 
Reģ. Nr. 90000345040
EUR: LV39UNLA0002000701636
Norāde: „Carnikavas baznīcas celtniecībai”.www.baltezerabaznica.lv
www.carnikava.lv
 

© 2023. Ādažu evaņģēliski luteriskā draudze, Visas tiesības aizsargātas

Izstrādātājs: