Aktuālā informācija

Noslēdzies arhitektu ideju plenērs Carnikavas baznīcas celtniecībai

26.08.2020

Noslēdzies arhitektu vasaras plenērs, kas bija veltīts ideju ģenerēšanai jaunās Carnikavas baznīcas celtniecībai un notika no 17. līdz 20. augustam Carnikavas novadā. Jauno baznīcu plānots celt novada centrā pie tā saucamās “Laivu mājas”, kas atrodas Carnikavā Stacijas ielā 21, blakus dzelzceļam un gājēju tiltam pār Gauju. Tā ir izveidojusies par Ādažu luterāņu draudzes mājvietu pēc uguns nelaimes, kurā nodega vēsturiskā Carnikavas koka baznīca Siguļos. 

Lasīt tālāk ---> 

 


Plenēra mērķis bija izpētīt Carnikavas arhitektonisko tēlu, jaunās baznīcas vietu un tās darbībai nepieciešamās telpas. Plenēra rezultāti tiks ņemti par pamatu nākamajam solim - jaunās baznīcas ēkas metu konkursa nolikumam un uzdevumiem ēkas projektēšanai.

 

Plenērā piedalījās gan arhitektūras studenti un studentes no RTU Arhitektūras fakultātes, gan pieredzējuši arhitekti, gan draudzes pārstāvji un eksperti no Carnikavas novada domes. Dalībniekiem bija gan dažādas lekcijas, ekskursijas, gan iepazīšanās ar draudzi un tās dzīvi, novadu, tā vēsturi un nākotnes vīzijām un plāniem.

 

Plenēra dalībnieki strādāja četrās darba grupās. Pirmā grupa strādāja pie idejām un ieteikumiem, ko darīt ar nodegušās baznīcas vietu. Dalībnieki piedāvā veidot brīvdabas baznīcu kā piemiņas vietu, sakopjot apkārtni, izvietojot dažus solus uz palikušajiem pamatiem un altāra daļā izvietot no apdegušajiem kokiem izveidoto krustu. Viņi piedāvā arī izgatavot un izvietot informācijas skatu ekrānus no stikla plāksnēm, iezīmējot veco baznīcas ēku dažādos laika posmos. Tādejādi šī vieta varētu kļūt par vienu no novada apskates objektiem blakus dažādām pastaigu takām, par atceres un klusuma punktu.

 

Otrā grupa veica vietas izpēti, dažādus skatu virzienus, iespējamo novietojumu zemes gabalā gan ņemot vērā saules ceļu, valdošo vēju virzienus un izveidoja interaktīvu karti, kā arī izmantoja jaunākās tehnoloģijas un veica teritorijas skenēšanu ar dronu un izveidoja iespējamo jaunās baznīcas 3D apjoma skici.

 

Trešā grupa pētīja un apzināja baznīcas projekta kontekstu, pētot Carnikavas novada identitāti un apbūvi, vēsturi, draudzi un tās aktivitātes un sapņus, novada attīstības virzienus, plānus un nākotnes vajadzības. Šis pētījums kalpos par pamatu arhitektiem sajūtām un iedvesmai par vidi, kurā jaunā baznīca jāprojektē. Tika apzināts, ka divi pamata virzieni ir “daba un cilvēks”, kas nosaka gan iespējamo celtniecības materiālu izvēli, gan baznīcas apjomu un telpas dažādām aktivitātēm, ņemot vērā paredzamās cilvēku plūsmas. Carnikavas jaunā baznīca atradīsies daudzu ceļu krustpunktā – blakus un garām vijas autoceļš, dzelzceļš, ūdens ceļi, Jūrtaka un svētceļnieku ceļš -  Svētā Jēkaba ceļš, kā arī dažādi veloceļi un pastaigu takas. Tas viss parāda iespējas, kādas paveras baznīcai un draudzes aktivitātēm.

 

Ceturtā grupa pētīja, t.s., pieprasījumu – kādas ir plānotās draudzes aktivitātes un vīzijas un novada vēlmes šai garīgās kultūras telpai, tai skaitā paredzot dažādas telpas, materiālus un citus nosacījumus baznīcas projektēšanai. Grupa izstrādāja mērķi un dokumentu darba uzdevumu projektēšanai.

Sākot šo plenēru, topošajiem arhitektūras profesionāļiem tika doti divi lieli pamatnosacījumi veicamajam darbam: “Dievnama būvniecības pasūtītājs ir Dievs” un “Baznīca tā nav tikai ēka. Tie ir cilvēki, tās ir attiecības, tā ir vieta, kur satiekas laicīgais ar mūžīgo.” Un jāatzīst, ka tieši attiecības, to apzināšana un apzināta veidošana patiešām arī kļuva par šo dienu vadmotīvu. Pateicoties jauno arhitektu ieinteresētībai un  profesionālajai pieejai arī mēs, Ādažu draudzes piederīgie, bijā mudināti precīzi un nepārprotami formulēt savas vēlmes, idejas, redzējumu. Mēs kopīgi meklējām pareizāko risinājumu Dievnamam, kuram ir jākļūst par Carnikavas novada vietzīmi, simbolu,” saka Ādažu draudzes mācītājs Jānis Kopštāls.

 

Mums, Ādažu draudzei, ir sapnis par Baznīcu. Sapnis, mērķis, ideja par vietu Carnikavas novadā, kura būtu ne tikai draudzes sanākšanai un ticības praksei. Mēs redzam šo topošo Dievnamu kā garīgas attīstības un izaugsmes centru, kā krustojumu tiem bezgala daudzajiem ceļiem, kuri satiekas Carnikavā. Tieši Dievnama celtniecība varētu kļūt par paraugu pašvaldības, draudzes, novada iedzīvotāju un uzņēmēju sadarbībai. Baznīca nav pagātnes atliekatā ir vieta, apstākļi un attiecības, kurās būt mierā ar sevi un ar pasauli, kurā atrast klusumu un uz mirkli apturēt trako skrējienu pa dzīvi,” turpina mācītājs.

 

Arhitektu plenēru organizēja Ādažu evaņģēliski luteriskā draudze sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultāti un Carnikavas novada domi. Ādažu evaņģēliski luteriskā draudze darbojas gan Ādažu novadā Baltezera baznīcā, gan Carnikavas novadā “Laivu mājā”, jo vēsturiski abu novadu draudzes ir apvienojušās vienā.

 

Atceroties pagātni, 2017. gada decembrī Siguļu kalnā nodega gandrīz atjaunotais 300 gadu vecais Carnikavas koka dievnams. Pēc uguns nelaimes ar atsaucīgu vietējo uzņēmēju vēlību savu pulcēšanās vietu draudze ir atradusi tā saucamajā “Laivu mājā”.  Uzreiz pēc uguns nelaimes tika pieņemts lēmums, ka jāceļ jauns dievnams Carnikavas novada centrā. Izvērtējot vairākas potenciālās vietas, iespējamās izmaksas, novada attīstības vīziju un citus būvniecības aspektus, tika secināts, ka vispiemērotākā baznīcas celtniecības vieta ir blakus “Laivu mājai”.  Draudze vēlas, lai šī vieta top par svētu vietu un garīgu centru Carnikavas novada ļaudīm un novada vizītkarti viesiem nākamiem 300 gadiem.  

 

Draudzes arī izsaka pateicību visiem, visiem, kas atbalstījuši un atbalstīs morāli un materiāli dievnama ideju Carnikavas novadā!

 

Ziedot Carnikavas baznīcas celtniecībai var, veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu:

Ādažu evaņģēliski luteriskā draudze
Adrese: Baznīcas iela 1, Ādažu novads, LV 2164
Reģ. Nr. 90000345040
EUR konts: LV39UNLA0002000701636
Norāde: „Carnikavas baznīcas celtniecībai”.

 

Papildus informācija – Artūrs Veispāls, Carnikavas baznīcas celtniecības projekta vadītājs, tel. 29218189, e-pasts: prieksnieks@baltezerabaznica.lv.

 

Informāciju sagatavoja

Marta Romanova-Jēkabsone,

Ādažu evaņģēliski luteriskās draudzes pārstāve,

Mob. 26475178


www.baltezerabaznica.lv
www.carnikava.lv
 

© 2024. Ādažu evaņģēliski luteriskā draudze, Visas tiesības aizsargātas

Izstrādātājs: