Aktuālā informācija

Lūgšanas šajā krīzes laikā

23.03.2020

Aicanām ik vakaru plkst. 21:00 pievienoties kopīgai lūgšanu ķēdei


Lūk iesākumā, piemēram, Arhibīskapa Jāņa Vanaga ieteiktā lūgšana:
Kā varam lūgt COVID-19 izplatības laikā?


 


Savās lūgšanās:

Saudzē savus ļaudis, ak Kungs! Pasargā mūs no šīs un no visām slimībām. Dod dziedināšanu tiem, kas ir slimi, pasargā tos, kas par viņiem rūpējas un baiļu priekšā dod mums drošu prātu un rāmu sirdi. Cilvēka miesā Tu esi nesis mūsu sērgas un izpircis mūs ar savām paša asinīm. Uzturi mūs tādā ticībā un iedrošini mīlestībā – caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

+++++++++

Kopā ar citiem:

Kungs Dievs, mūsu dziedinātāj, parādi līdzjūtību savai cilvēku saimei, kuru nospiež pārbaudījumu, slimību un baiļu nasta! Mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Nāc mums palīgā, kad sērga pārņem pasauli. Dziedini slimos, atbalsti un aizstāvi viņu ģimenes un draugus, lai arī viņi netiek aplipināti. Par viņiem un īpaši par kristiešiem slimības skartajās zemēs mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Piešķir mums mīlestības un savaldības garu, lai varam kopīgām pūlēm savaldīt vīrusa izplatību. Mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Dari mūs modrus, uzmanīgus un darbīgus, lai spējam cīnīties arī pret citām slimībām un sērgām, kas nes ciešanas un nāvi daudziem cilvēkiem. Mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Dziedini mūs no bezatbildības un patmīlības, kas liek mums raizēties tikai par to, lai slimība neskar mūs pašus. Palīdzi iet tālāk par mazdūšību un bailēm, kas pārāk viegli liek mums neievērot savu tuvāko. Mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Stiprini un sargā visus, kas kalpo sabiedrības veselības aizsardzībā – ārstus, medmāsas, frmaceitus un citus palīdzības darbiniekus, kas ristkē ar sevi, lai rūpētos pas slimniekiem un viņu ģimenēm. Mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Iedvesmo, dod atziņu un cerību pētniekiem, kas strādā pie vakcīnas radīšanas. Mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Uzturi visus uzņēmējus un strādniekus, kuru iztiku apdraud atcelti pasākumi, slēgtas robežas, karantīnas un citi ierobežojumi. Sargā un glāb tos, kuri ir spiesti ceļot. Mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Vadi tautu vadītājus, lai viņi runā patiesību, attur dezinformāciju un rīkojas taisnīgi, lai visa kopiena varētu piedzīvot dziedināšanu. Mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Dziedini mūsu pasauli, dziedini mūsu miesu, stiprini mūsu sirdis un prātus. Visos satricinājumos dod mums cerību un mieru. Mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Paturi savā maigajā apskāvienā visus, kas miruši un šodien mirs. Mierini viņu tuviniekus bēdās un neļauj viņiem nogrimt izmisumā. Mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Savā mīlestībā piemini visu savu ģimeni – visu cilvēci un pārējo radību.

Āmen!

 

*** * ***

Asīzes Franciska Miera lūgšana

Kungs radi no manis miera darbarīku!
Lai es spētu nest savu mīlestību tur, kur valda naids,
Lai es nestu piedošanu tur, kur sāpīgi pāri dara,
Lai es nestu saskaņu tur, kur nesaderība,
Lai es nestu patiesību, kur valda maldi,
Lai gara samulsumā, es iespētu parādīt likumu,
Lai es spētu nest cerību tiem, kas izmisumā,
Lai tumsas vidū es spētu gaismu atklāt,
Lai skumjās es iespētu prieku nest,
Kungs palīdzi man, lai es pārplūstu ilgās dot, bet ne ņemt,
Lai es alktu ne tik daudz būt saprastam, kā citus saprast,
Ne tik daudz būt mīlētam, cik mīlēt,
Jo rodi tikai tad, kad atdodi sevi,
Aizmirstot sevi – iemanto sevi,
Piedodot citiem – gūsti piedošanu,
Nomirstot sev – dzimsti mūžīgai dzīvībai.


*** * ***


Svētais Augustīns

Elpo manī, Svētais Gars,
lai es domāju to, kas svēts.
Darbojies manī, Svētais Gars,
lai es daru to, kas svēts.
Aicini mani, Svētais Gars,
lai es iemīlu to, kas svēts.
Dod man spēku, Svētais Gars,
lai es sargāju to, kas svēts.
Sargā Tu mani, Svētais Gars,
lai to, kas svēts, es nekad neatstāju.


*** * ***

Svētīgā māte Terēze no Kalkutas

Vadi mani no nāves uz dzīvību, no kļūdām – uz patiesību.
Vadi mani no bezcerības uz cerību, no bailēm – uz paļāvību.
Vadi mani no naida uz mīlestību, no karošanas – uz mieru.
Lai miers piepilda mūsu sirdi, pasauli un Visumu – miers, miers, miers.

*** * ***

Pirmo kristiešu lūgšana

Dievs, Tu esi labs pret visiem, kas vēršas pie Tevis, Tu esi gaisma visiem,
kas atrodas tumsā, Tu esi ikvienas sējas aizsācējs, Tu esi dārznieks, kas
ievāc ikvienu garīgo augli. Apžēlojies par mani, Kungs, un dari mani par
savu templi.
Neuzlūko manus grēkus: ja Tu ņemsi vērā manas kļūdas, es vairs
nevarēšu pieredzēt Tavu klātbūtni. Savā bezgalīgajā žēlsirdībā un
līdzcietībā mazgā manu grēku traipus caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, Tavu
viendzimušo Dēlu, kas ir vissvētākais mūsu dvēseles ārsts. Viņā Tev
pienākas visa slava, vara, gods un valdīšana visos mūžu mūžos. Amen.


*** * ***
Sv. Antonijs no Padujas

Kristus mācekļa lūgšana.
Kungs, Jēzu Kristu, lūdzu Tevi,
palīdzi man ar pazemību atbrīvoties no lepnības,
ar nabadzību satriekt alkatību,
ar pacietību uzvarēt dusmas un ar ilgošanos līdzināties Tev, Kungs,
palīdzi iemantot pazemības brīvību.
Amen.

 

*** * ***

Kādas klostera abates lūgšana

Kungs, Tu labāk zini par mani, ka laikam ritot, novecoju un kādu dienu būšu pavisam veca. Neļauj man kļūt par pļāpu un par visu vairāk pasargā mani no liktenīgajiem maldiem, ka katrā lietā un vietā man jādara zināmas savas domas.

Atbrīvo mani no neremdināmas vēlmes jaukties citu darīšanās. Liec man būt gādīgai, bet ne īgnai, liec izpalīdzēt, bet ne izrīkot. Žēl, protams, ka nevarēšu likt lietā savu gadu gadiem krāto gudrību, bet Tu Kungs zini, ka gribu saglabāt kaut pāris draugu. Pasargā mani no vēlmes iegrimt sīkumos. Dod man spārnus, lai uzreiz nonāktu pie lietas būtības.
Lūdzu žēlastību un pacietību, lai spētu uzklausīt citus runājam par savām slimībām, bet apzīmogo manas lūpas, lai es nebilstu ne vārda par savām sāpēm - drīz tās pieņemsies spēkā, un katru gadu aizvien pieaugs vēlme runāt par tām. Dod man spēku izciest tās.

Neuzdrošinos lūgt, lai Tu uzlabotu manu atmiņu, tā vietā neliedz pazemību un aiztaupi pašpārliecinātību, kad tas, ko es atceros, ir pretrunā ar pārējo atmiņām. Neliedz man saņemt šo brīnišķo mācību, ka arī es varu kādreiz kļūdīties.

Sargā mani Savā pieticīgajā maigumā. Negribu būt svētā - līdzās svētajiem reizēm grūta dzīve, bet taisnība ir tā, ka vecs, ķildīgs sievišķis ir Nelabā augstākais sasniegums.

Dod man spēku saskatīt labo lietās un cilvēkos, no kuriem tas ir vismazāk sagaidāms. Un palīdzi man, Dievs, savā žēlastībā darīt to viņiem zināmu

*** * ***

Optinas Starecu lūgšana

Kungs, liec man ar miera pilnu sirdi pieņemt visu, ko nesīs šī austošā diena. Liec man pilnīgi paļauties uz Tavu svēto gribu. Jebkurā šīs dienas brīdī, jebkurā lietā pamāci mani un uzturi mani.

Lai arī kādas ziņas es saņemtu dienas tecējumā, pamāci man tās saņemt mierīgā garā un ciešā pārliecībā, ka viss notiek pēc Tavas svētās gribas. Visos manos vārdos un darbos vadi manas domas un jūtas. Visos neparedzētos gadījumos liec man neaizmirst, ka visu esi sūtījis Tu.

Iemāci man iejūtīgi un saprātīgi izturēties pret katru manas ģimenes locekli, nevienu neieļaunot un nesarūgtināt. Kungs, dod man spēku panest austošās dienas spaidus un visus notikumus dienas tecējumā.
Vadi manu gribu un māci man
lūgšanu,
ticību,
cerību,
pacietību,
piedošanu
un mīlestību.
Āmen


*** * ***

Es lūdzu Dievam atbrīvot mani no augstprātības,
un Dievs teica „Nē!”
Viņš teica, ka no augstprātības neatbrīvo, no tās atsakās.
Es lūdzu Dievam dāvāt man pacietību,
un Dievs teica „Nē!”
Viņš teica, ka pacietība ir pārbaudījumos gūts rezultāts.
Tā netiek dāvināta, to nopelna.
Es lūdzu Dievam uzdāvināt man laimi,
un Dievs teica „Nē”!”
Viņš teica, ka man pietiek ar Viņa žēlastību,
Bet vai es būšu laimīgs – atkarīgs no manis.
Es lūdzu Dievu pasargāt mani no sāpēm,
un Dievs teica „Nē!”
Viņš teica, ka ciešanas attālina cilvēku no materiālām rūpēm
un tuvina Viņam.
Es lūdzu spēku,
Dievs man sūtīja pārbaudījumus- lai es rūdītos;
Es lūdzu gudrību,
un Dievs sūtīja man problēmas, kuru risināšanai man bija jālauza galva.
Es lūdzu drošsirdību,
un Dievs sūtīja man briesmas
Es lūdzu mīlestību,
un Dievs man kādu, kuram bija nepieciešama mana palīdzība
Es lūdzu labklājību, Dievs man deva iespēju.
Es lūdzu Dievu palīdzēt man citus mīlēt tā, kā Viņš mīl mani
Un Dievs man teica: „Beidzot tu esi sapratis, par ko jālūdz!”
Es nesaņēmu neko no tā, ko gribēju.
Es saņēmu visu, kas man bija vajadzīgs!
Dievs bija uzklausījis visas manas lūgšanas!

Kungs, vadi mūs šajā lūgšanu laikā!

*** * ***

www.baltezerabaznica.lv
www.carnikava.lv
 

© 2024. Ādažu evaņģēliski luteriskā draudze, Visas tiesības aizsargātas

Izstrādātājs: