Aktuālā informācija

Dievkalpojumi “Laivu Mājā” nenotiek sakarā ar ārkārtas situāciju valstī

14.03.2020

Kristus mīļotie!

Lai būtu līdzatbildīgi un nekļūtu par lieku ticības un drosmes pārbaudījuma avotu brāļiem un māsām Kristū, un atsaucoties LELB bīskapu kolēģijas ieteikumam, mēs esam pieņēmuši lēmumu ar 2020. gada 14. marta plkst. 23.00 atcelt visas Draudzes aktivitātes līdz ārkārtas stāvokļa atcelšanai.

 


Dievkalpojums ir draudzes dzīves augstākais punkts - kopības svinēšana ar Dievu Viņa Vārdā, Vakarēdiena Sakramentā un lūgšanās. Atteikties no šī mirkļa unikalitātes spiež mums ārkārtas situācija valstī. To neievērojot mēs pārkāpjam 4. un 5. baušļus - Godā tēvu un māti... un ... Tev nebūs nokaut. Proti - ir jāpaklausa likumam, un jāgādā, lai cits citam neesam par ciešanu vai nāves iemeslu. Bet esam aicināti visādi cits citam palīdzēt un cits par citu gādāt, kā to skaidro M. Luters.

Tāpēc šī brīža situācijā mēs tuvākā mīlestības vārdā esam aicināti atteikties no tiešās Dieva klātbūtnes piedzīvojuma dievkalpojumā. Un meklēsim veidus, kā to piedzīvot šajā laikā citādi, citiem saziņas līdzekļiem. Palieciet lūgšanās, Dieva vārdā un turpiniet atbalstīt draudzi un tās kalpošanu arī neklātienē.

Dievnami noteiktos laikos ir atvērti individuāliem apmeklējumiem, grēksūdzēm, taču -

JA PĒDĒJO TRĪS NEDĒĻU LAIKĀ JŪS VAI KĀDS NO JŪSU ĢIMENES IR KONTAKTĒJIES AR CILVĒKIEM, KURI IR INFICĒTI, VAI IR ATGRIEZUŠIES NO SLIMĪBAS SKARTAJĀM VALSTĪM, JUMS IR JĀPALIEK MĀJĀS, UN KLĀTIENĒ JŪS DIEVNAMU APMEKLĒT NEVARAT.

IR JĀPALIEK MĀJĀS ARĪ TAD, JA JUMS IR JEBKĀDI SLIMĪBAS SIMPTOMI. 

Šādā gadījumā garīgā atbalsta saņemšanai lūdzam elektroniski vai telefoniski sazināties ar mācītāju Jāni, par praktiskas palīdzības saņemšanu (piemēram, Jums nav neviens, kas var atnest zāles vai pārtiku no veikala) draudzes locekļus aicinām sazināties ar mūsu draudzes diakoniju (diakonija@baltezerabaznica.lv).

Sekojiet draudzes mācītāju organizētajiem svētbrīžiem - 
Facebook kontā https://www.facebook.com/BaltezeraBaznica 

Par turpmāko rīcību mēs informēsim tuvākajās dienās.
Lūdzu, dalieties ar šo ziņu ar visiem, kam tas varētu būt aktuāli!

Jūsu mācītāji Jānis un Ivars


www.baltezerabaznica.lv
www.carnikava.lv
 

© 2024. Ādažu evaņģēliski luteriskā draudze, Visas tiesības aizsargātas

Izstrādātājs: