Aktuālā informācija

Bībeles lasījumi:

23.03.2020

Bībeles lasījumi gavēņa laikā

Jesaja 51:3
Gan Kungs mierinās Ciānu,
viņš mierinās tās drupas,
tās tuksnesi par Ēdeni pārvērtīs
un kailatni par Kunga dārzu –
tur būs līksme un prieks,
pateicība un dziesmas!


Lasījumi Gavēņa laikā:

 1. Filipiešiem 1:27-30
 2. Jesaja 51:1-16
 3. Jona 3:1-10
 4. Mozus 7:6-11
 5. Jeremija 1:4-10
 6. Jeremija 23:7-8
 7. Psalms 72:11-13
 8. Psalms 49:15
 9. Ecehiela 34:15-16
 10. Jesaja 35:5-6
 11. Jesaja 40:11
 12. Jeremija 31:15
 13. Jesaja 61:1-3
 14. Mateja 27:3
 15. Psalms 109:5-6
 16. Pētera 1:8-17
 17. Pētera 2:13-25
 18. Pētera 3:8-18
 19. Pētera 4:12-16
 20. Pētera 5:6-11
 21. Jāņa 6:35-37
 22. Psalms 22:7-8
 23. Ījaba 19:21-29
 24. Psalms 69:4-12
 25. Psalms 22:12-18
 26. Psalms 78:3-8
 27. Mozus 22:1-14
 28. Jesaja 52:13-15
 29. Jesaja 53:1-12
 30. Psalms 22:12-13
 31. Ecehiela 34:11-12
 32. Romiešiem 3:21-28
 33. Jēkaba 5:13-18
 34. Romiešiem 5:1-11
 35. Romiešiem 6:12-18
 36. Romiešiem 7:7-14
 37. Romiešiem 8:18-25
 38. Jāņa 12:1-7
 39. Caharijas 9:9
 40. Mateja 21:1-16
 41. Lūka 22:39-62
 42. Lūka 22:63-71
 43. Lūka 23:11-25
 44. Marka 15:1-14
 45. Jāņa 19:1-37
 46. Jāņa 19:38-42
 47. Jāņa 20:1-31

www.baltezerabaznica.lv
www.carnikava.lv
 

© 2024. Ādažu evaņģēliski luteriskā draudze, Visas tiesības aizsargātas

Izstrādātājs: